Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Tändkulebloggen

Här kan du följa arbetet med Dynäs II.Utflykt till Norafjärden

Söndagen den 26 aug gjorde styrelse och båtgrupp en liten utflykt. Färden ställdes mot Norafjärden i någorlunda väder, inte direkt soligt, men utan nederbörd. Efter en sväng in i fjärden gick vi genom Snärtsundet och rundade Åbord. Ungefär då började det spöregna, och regnet höll i sig ända till Sandö. Trots allt en trevlig resa, och Dynäs II skötte sig utmärkt, helt utan  problem. Styrelsen hann också med ett möte, där det bl a bestämdes att försöka öka medlemsantalet, annars överlever vi inte på sikt. Det borde ligga i alla båtintresserade Ådalsbors intresse att bogserbåten Dynäs II lever och utvecklas.

Styrelsen och båtgruppen på utflykt. Foto: Bengt Westin Dagens befälhavare var Olle Melander. Foto: Bengt Westin Och i maskin basade Magnus Häggström. Foto: Bengt Westin
Rundar Hornöberget. Foto: Magnus Häggström I salongen. Foto: Magnus Häggström På väg in i Norafjärden. Foto: Magnus Häggström
Sällskapet åt smörgåstårta i skapligt väder. Foto: Bengt Westin Möte med Ådalen III. Foto: Magnus Häggström Innan vi kom hem vräkte regnet ned. Foto: Bengt Westin
 

Ö-festen i Sandslån

Lördagen den 4 aug deltog Dynäs II som vanligt vid Ö-Festen i Sandslån. Början i moll – med regn och gråa skyar - men finalen i dur då solen bröt fram lagom vi kom till Sandslån. Med på resan var 15 medlemmar med Peter Nilsson som befälhavare, assisterad av styrman Jan Häggström. Sonen Magnus var maskinist med support av Gunnar Solberg. Det var meningen att det skulle bli kortege från Lunde, men det usla vädret skrämde bort fritidsbåtarna, och det var endast medeltidsbåten Styra samt en tapper plastbåt som hängde på. I Sandslån var det som vanligt stort intresse för Dynäs II, även om besökarna var betydligt färre än föregående år. Åke Öberg och Ulf Eriksson guidade besökarna och berättade om vår förening, och Gudrun Forsberg sålde mössor och andra souvenirer, plus att hon som vanligt stod för restaurationen. Väl tillbaka vid kajen på Sandö kunde vi konstatera att vår 102-åriga dam fortfarande är vital för sin ålder.

Vädret var inte det bästa Styra var en få som bildade eskader
Dagens skeppare har anor - farfar Bertil körde i många år arbetarbåten Greta mellan Klockestrand och Svanö Humöret var i alla fall gott
 

Nästan isfritt

Nu är det bara lite is kvar mellan Dynäs II och kajen.

 

Arbetsdag på Svanö

Idag samlades några medlemmar på Svanö för att lägga ett trädäck innanför den nya kaj vi byggde i höstas. Kajen är tänkt att användas när vi visar upp båten under olika evenemang och som utgångspunkt för våra turer på älven.

 

Årsmöte

Föreningen Dynäs II hade den 8 mars 2012 sitt årsmöte. Mötet började med en stunds tystnad för att hedra två av våra styrelsemedlemmar som avlidit under året. Som mötesledare valdes Kerstin Kristiansson-Karlstedt med Per-Erik Larsson som sekr.

I årsberättelsen framkom att DYNÄS II numera är i det närmaste färdigrenoverad liksom kajplatsen på Svanö. Ekonomin är förhållandevis god och medlemsantalet uppgår till ca 140 medlemmar varav 45 är s.k. familje­medlemskap, vilket innebär att det faktiska medlemsantalet är betydligt högre. Till nya styrelseledamöter valdes Bengt Westin och Peter Nilsson efter avlidna Kenneth Högberg och Arne Strinnholm och i Båtgruppen nyvaldes Roland Söderström i stället för Gunnar Sohlberg som avsagt sig sin plats. I övrigt idel omval.

Årsmötet biföll ett förslag om att köpa en reservcylinder till Skandiamotorn för ca 20 000 kr. I en av de befintliga finns en spricka som måste svetsas och om detta skulle misslyckas är det bra med en reserv. På önskelistan finns också ett nakter­hus och en GPS.

Ordf. Lars-Erik Karlstedt uttryckte sin glädje över att så många (37 st) valt att besöka årsmötet och mötet avslutades med att Bengt Westin visade bilder och berättade om Gustavsviks varv, och Åke Öberg visade bilder över några av de aktivitet­er DYNÄS II deltagit i under året.

 

Blött om fötterna

Så här såg det ut på Sandö i fredags när vattnet stod som högst, nästan hela kajen låg under vatten. Sjöfartsverkets mätstation vid fyren på Svanö visade 111 cm över medelvattenståndet. DYNÄS II klarade sig utan skador och ligger nu redo för vintern och väntar på att frysa fast i isen som lade sig i natt.

Kajen under vattten. PER JOHAN på väg till Lugnvik. Kajen akterut.
Kraftiga vindar från sydost. Utknuffad i isen. I väntan på kung Bore.
 

Arbetsresa

Lördagen den 13 aug. anordnades en utflykt för de som arbetat på DYNÄS II. Vädret var som beställt, dvs strålande sol från en klarblå himmel. 17 personer, inkl. besättning, fick åka till Storön där en härlig sallad serverades. Efter diverse vandringar på ön, som för övrigt är naturskyddsområde, sattes kurs mot hemmahamnen igen. Alla som deltog kunde skriva under på att det var en av sommarens höjdpunkter. Besättningen bestod av Arne Strinnholm skeppare, Magnus Häggström maskinist, Åke Öberg rorsman, Anders Asplund däcksman samt Gudrun Forsberg och Kerstin Bengtsson restaura­triser. Allt fungerade på bästa sätt.

 

Arbetet under sommaren

Efter ett hektiskt arbete med propellerbytet och allt som därtill hörde, kunde DYNÄS II den 2 juni återgå till Lugnvik för diverse justeringar. Under tiden i Docksta blev också aktersalongen färdiginredd. Där gjordes ju de största ingreppen för propellerbytet. Olle Melander har stått för snickerierna och bl a snickrat en ny trappa så att det ska bli litet lättare att komma ned. Där blir nu plats för 8-10 personer.

Sven Boierth, som tidigare sytt kapell livbåten har nu också tillverkat kapell till bogser- och ankarspel, skylight mm.

I Lugnvik planeras att lägga pråmen längs med kajen, vilket innebär att båten inte får ligga kvar på sin tidigare plats. Endera måste vi då bygga en ny brygga i Lugnvik, eller försöka få tillbaka kajplatsen på Sandö.

Under sommaren har DYNÄS II haft diverse uppdrag. Den 31 juli deltog båten vid Birger Normandagen på Svanö, den 13 aug blev det en resa för de som arbetat ombord en resa som gick ända ut till Storön. (Se separata artiklar). Den 27 aug. deltog båten med besättning vid Ö-Festen på Sandslån, och i samband därmed företogs en utfärd med de som bistått oss vid SCA:s verkstad i Bollsta.

På Svanö har de balkar som tidigare pålats ned, nu blivit en ordentlig kaj. Balkarna till lands har flyttades och förankrades under en arbetsdag den 28 aug. då större delen av styrelse och båtgrupp gjorde ett gott arbete. På de förankrade balkarna har sedan byggts ett rejält trädäck. På grund av diverse bråte på botten har vi också behövt bygga ut kajen några meter så att båten kommer litet längre ut..

På grund av Arne Strinnholms hastiga bortgång har arbetet kommit av sig litet grand, men det återstår inte så mycket att göra mer än rent kosmetiska ingrepp. Tills vidare har Åke Öberg åtagit sig att vara ansvarig för underhåll och upprustning.

Lars-Erik Karlstedt, Arne Strinnholm, Bernt Norlinder och Åke Öberg Thomas Östman, Åke Öberg och Arne Strinnholm
Magnus Häggström svetsar Arne lyfter ut en balk med sin traktor
 

Birger Normandagen

Söndagen den 31 juli deltog föreningen med DYNÄS II vid Birger Normandagen på Svanö. Ett hundratal åskådare lyssnade till upplästa noveller och dikter av Birger Norman, och Martin Westerholm erhöll 2011 års Birger Normanpris. IFDII:s ordf Lars Karlstedt infomerade om det arbete som nedlagts och kunde med stolthet förevisa älvens – inte enda – men utan konkurrens vackraste bogserbåt.

Många av åskådarna tog tillfället i akt att gå ombord på DYNÄS II och de flesta uttryckte beundran över båtens fina skick.

 

Sammandrag av vårens arbete

I november 2010 gick DYNÄS II till Dockstavarvet för propellerbyte. Innan propellerbytet utfördes ett dragprov för full maskin och då var dragkraften från pollare 2,2 ton. Efter en hel del förarbete kunde den nya propellern in-monteras i mars. Efter en del justeringsarbeten gick DYNÄS II i sjön igen, och den nya axeln och propellern kördes in. Innan vi lämnade Docksta gjordes ett nytt dragprov och då var dragkraften 2,8 ton.

Under våren försommaren har också inredningen i akterskansen gjorts klar och målats, och en ny trappa tillverkats.

Medverkat i arbetet har Anders Asplund, Anders Malm, Sven Boierth, Bernt Norlinder, Ulf Eriksson, Magnus Häggström, Thomas Östman, Olle Melander, Måns Jeansson, Åke Öberg samt så klart Arne Strinnholm.

Den 2 maj gick DYNÄS II tillbaka till Lugnvik igen, en härlig åktur för de som arbetat under våren. Den 14 juni gjordes en provtur till Svanö, för att se om det gick att ligga vid kajen under den stundande Birger Normandagen. Det visade sig dock vara i grundaste laget och det är bara att hoppas att det inte är lågvatten den 31 juli.

 

 

Arne kapar loss skyddet för propelleraxeln. Nya propellern på plats. Även rodret sitter där det ska.
Efter sjösättningen har en hel del arbeten utförts, både i maskinrummet och aktersalongen. Magnus och Arne pustar ut.
 


Sida 2 av 3