Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Höstresa

Söndagen den 7 sept. gjorde styrelsen och Båtgruppen sin årliga resa, denna gång ned till, och runt Lungön. Ön har idag sex bofasta men betydligt flera bodde där tidigare, och dit gick reguljär trafik från Härnösand. Det intressanta med Lungön i dag är den återuppväckta fyren. Den har anor sedan 1861, men ersattes 1927 av en ny fyr. Denna var bemannad fram till 1964 och släcktes 1988 då den inte längre ansågs behövlig. Fyren tändes dock igen 2001 av ägaren, Lennart von Post. På ön finns också ett kapell och där har också Sjövärnskåren sin kursgård.

Sedan Lungön rundats gick färden genom Snättsundet, ut i Storfjärden och därefter hem igen. Vädret var disigt och vågorna var knappt skönjbara. Trissa var som vanligt Gudrun, Magnus skötte maskinen, Lars-Erik och Åke var däcksmän och för befälet svarade Peter Nilsson.