Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Medlemsmöte

Föreningen Dynäs II hade den 5 aug ett medlemsmöte på kajen i Svanö,
alldeles invid vid Dynäs II. Drygt 20 medlemmar hade valt att njuta av
det vackra vädret och den vackra utsikten. Ordf. redogjorde för för de
"event" vi deltagit i sedan sist, dvs årsdagen av Ådalshändelserna med
folk från LO den 14 maj och Birger Normandagen den 27 juli på Svanö.
Tyvärr omöjliggjorde det låga vattenståndet de turer vi planerat för
våra medlemmar på BN-dagen, men många intresserade besökte båten och
blev guidade ombord.
Nästa evenemang blir Ö-dagen på Sandslån lör den 16 aug. På denna resa
har medlemmar möjlighet att åka med. Blir det fler än 12 blir det bara
en enkeltur, men närmare upplysningar och anmälan lämnas av/till Gudrun
Forsberg. Avfärd ca 10 00 och återresa ca kl 15 00.
Välkomna