Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Årsmöte 13 mars

Årsmötet å Svanö Folkets Hus den 13 mars lockade 42 personer, vilket får sägas vara bra. Efter parentation över avlidna medlemmar öppnades årsmötet av ordf. Lars Karlstedt. Till ordf. för årsmötet valdes Kerstin Kristiansson-Karlstedt och till sekr. valdes Åke Öberg. Ekonomin är fortfarande relativt god med en behållning av ca 100 000 kr. Medlemsantalet uppgår f.n. till ca 230 medlemmar. Nyvald i styrelsen blev Lars-Erik Frage i stället för Kerstin Bengtsson som avböjt återval. Kerstin, som var den enda som suttit i styrelsen sedan föreningens start, avtackades med en blomsteruppsättning. Till ny ledamot i båtgruppen valdes Bengt Edin med mångårig vana från bl a Lunde varv. En motion (ett antal frågor) hade inlämnats av Gunnar Sohlberg m.fl. om Dynäs II:s skötsel och handhavande. Ordf. har skriftligen svarat på motionen och Sohlberg m.fl. får därefter ta ställning till svaren och återkomma. I verksamhetsplanen framgick bl a att Dynäs II år 2014 ska delta i bl a Birger Norman-dagen, Ö-dagen på Sandslån och ett antal resor för medlemmarna. Närmast i tur när det gäller investeringar är inköp av en radar när ekonomin så tillåter, samt sedvanligt underhåll som att få ner oljeutsläppet, installera belysning på fördäck och under soldäck, installera varvräknare till motorn och amperemätare till elverket, m.m.. Medlemsavgifterna ska även i fortsättningen vara 100 för enskild medlem och 150 kr för familjer. Efter årsmötet bjöds på kaffe och smörgåsar av restauratriserna Gudrun och Kerstin, därefter berättade Torsten Sundin om Dockstavarvet under mer än 100 år, och han visade också bilder på ett flertal av varvets nybyggen, från mahogny- till aluminiumarbeten. Därefter visade Anders Asplund ett bildspel med många intressanta foton från bl a Dynäs II och arbetena ombord. Som avslutning visade undertecknad en kavalkad av isbrytande bogserbåtar.

Bloggen Bloggen