Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Besök från MSB

Den 7 nov. gästade styrelsen för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) Dynäs II. Det vara bara utrymmet på båten de ville låna, mat och förfriskningar ordnade de själva. Gudrun lade ned ett stort arbete för att göra det så trivsamt som möjligt och Bengt informerade om Sandö i allmänhet och Dynäs II i synnerhet, samt uttryckte föreningens varma tack för att vi fick låna kajplatsen.
Sällskapet verkade trivas med den annorlunda miljön, och uppskattade verkligen det jobb vi lagt ned. De hoppades också få återkomma.