Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Resa till Härnösand

För att få en klar bild över statusen hos Dynäs II gjorde styrelse och båtgrupp en resa till Härnösand sön 20 okt. I strålande sol och en behaglig lätt bris åkte sällskapet söderut och anlände till till stiftsstaden kl 12,30. Allt maskinellt fungerade tillfredsställande och den varmgång i propellerlagringen som tidigare uppstått är numera
åtgärdade på bästa sätt av hrr Melander och Östman. Efter styrelsemöte i Härnösand vände Dynäs II hemåt, i samma fina väder, och även på hemvägen fungerade allt. Efter en lunch, bestående av älgköttsoppa som hr Ordf. själv tillagat, återkom vi till Sandö vid 16-tiden. Efter hemkomsten gjordes förtöjningarna vinterklara. Vi vill inte upprepa fjolårets issågning. En misslyckad säsong kan tyckas, men det goda i eländet är att Dynäs II inför nästa år är i bästa möjliga skick. Nästa år ja, då ska bl a Birger Normansällskapet celebrera Birgers 100-årsdag den 30 juni med deltagande av vår förening, och mycket annat.