Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Föreningsmöte 12 november

Föreningen hade den 12 nov. medlemsmöte i Svanö Folkets hus med ca 30 närvarande medlemmar. Ordf. Lars Erik Karlstedt redovisade vad som åstadkommits, dels på och med DYNÄS II, dels göromål runt omkring som färdigställande av kaj i Svanö mm. Han aviserade också om stadgeändringar till årsmötet, då en del förlegade punkter föreslås tas bort, och att andra revideras. Kassör Gudrun kunde berätta att ekonomin är tämligen god, trots att en ny cylinder med tillbehör inköpts. Cylindern är den sista som finns att köpa, så det kan visa sig vara en bra investering. Det som återstår av årets säsong är konservering av maskinen och vinterförtöjning vid kajen på Sandö. Undertecknad visade bilder och berättade om det arbete som pågått ombord på DYNÄS II sedan 2007. Fler än 30 medlemmar har deltagit i arbetena med Arne Strinnholm och Olle Melander i spetsen, och en ganska ”risig” båt har på fem år förvandlats till en veritabel prydnad.