Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Tändkulebloggen

Här kan du följa arbetet med Dynäs II.Nostalgiresa till Härnösand

Båttur till Nostalgidagarna i Härnösand

Den 12 juli 2016 gjorde vi en fin båttur till Nostalgidagarna i Härnösand. 12 medlemmar plus besättning startade från Sandö på morgonen, vädret soligt och fint. Under nerfärden blev vi bjudna på tårta från en av våra medlemmar. Väl framme i Härnösand la vi till bredvid Sjöräddningssällskapet. Under dagen kom vi många intresserade och vi fick ett antal nya medlemmar. Dessutom fick vi pris som dagens ” Mest långväga båt”. Innan vi åkte hem kom Radio Västernorrland och gjorde en intervju. Sammantaget en mycket lyckad båttur.


 

Höstresa

Söndagen den 7 sept. gjorde styrelsen och Båtgruppen sin årliga resa, denna gång ned till, och runt Lungön. Ön har idag sex bofasta men betydligt flera bodde där tidigare, och dit gick reguljär trafik från Härnösand. Det intressanta med Lungön i dag är den återuppväckta fyren. Den har anor sedan 1861, men ersattes 1927 av en ny fyr. Denna var bemannad fram till 1964 och släcktes 1988 då den inte längre ansågs behövlig. Fyren tändes dock igen 2001 av ägaren, Lennart von Post. På ön finns också ett kapell och där har också Sjövärnskåren sin kursgård.

Sedan Lungön rundats gick färden genom Snättsundet, ut i Storfjärden och därefter hem igen. Vädret var disigt och vågorna var knappt skönjbara. Trissa var som vanligt Gudrun, Magnus skötte maskinen, Lars-Erik och Åke var däcksmän och för befälet svarade Peter Nilsson.

 

Medlemsmöte

Föreningen Dynäs II hade den 5 aug ett medlemsmöte på kajen i Svanö,
alldeles invid vid Dynäs II. Drygt 20 medlemmar hade valt att njuta av
det vackra vädret och den vackra utsikten. Ordf. redogjorde för för de
"event" vi deltagit i sedan sist, dvs årsdagen av Ådalshändelserna med
folk från LO den 14 maj och Birger Normandagen den 27 juli på Svanö.
Tyvärr omöjliggjorde det låga vattenståndet de turer vi planerat för
våra medlemmar på BN-dagen, men många intresserade besökte båten och
blev guidade ombord.
Nästa evenemang blir Ö-dagen på Sandslån lör den 16 aug. På denna resa
har medlemmar möjlighet att åka med. Blir det fler än 12 blir det bara
en enkeltur, men närmare upplysningar och anmälan lämnas av/till Gudrun
Forsberg. Avfärd ca 10 00 och återresa ca kl 15 00.
Välkomna

 

Arbetsdag

Den 27 april samlades ett antal medlemmar för att vårrusta Dynäs II. Däcket rensopades och skrubbades, kapell ren­gjordes och vitfärg svabbades. Olle installerade nya armaturer under båtdäck och Tomas tillsammans med Magnus gjorde klar maskin för provkörning. Nu blev det  ingen körning för det visade sig att några filter behövde bytas.
Närv. Måns Jeansson, Anders Asplund, Ulf Eriksson, Ecka Karlstedt, Olle Melander, Magnus Häggström,Tomas Östman och Åke Öberg.
Nästa arbetsdag samt eventuell provkörning sker söndag den 4 maj kl. 09.00. Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

 

Tomas drar slang. Anders städar runt kvadranten. Måns och Åke skrubbar däck.
Magnus kollar vattenflödet. Som lön för mödan serverade Anders smörgåstårta och kaffe. Olle installerar ny ytterbelysning.
 

Årsmöte 13 mars

Årsmötet å Svanö Folkets Hus den 13 mars lockade 42 personer, vilket får sägas vara bra. Efter parentation över avlidna medlemmar öppnades årsmötet av ordf. Lars Karlstedt. Till ordf. för årsmötet valdes Kerstin Kristiansson-Karlstedt och till sekr. valdes Åke Öberg. Ekonomin är fortfarande relativt god med en behållning av ca 100 000 kr. Medlemsantalet uppgår f.n. till ca 230 medlemmar. Nyvald i styrelsen blev Lars-Erik Frage i stället för Kerstin Bengtsson som avböjt återval. Kerstin, som var den enda som suttit i styrelsen sedan föreningens start, avtackades med en blomsteruppsättning. Till ny ledamot i båtgruppen valdes Bengt Edin med mångårig vana från bl a Lunde varv. En motion (ett antal frågor) hade inlämnats av Gunnar Sohlberg m.fl. om Dynäs II:s skötsel och handhavande. Ordf. har skriftligen svarat på motionen och Sohlberg m.fl. får därefter ta ställning till svaren och återkomma. I verksamhetsplanen framgick bl a att Dynäs II år 2014 ska delta i bl a Birger Norman-dagen, Ö-dagen på Sandslån och ett antal resor för medlemmarna. Närmast i tur när det gäller investeringar är inköp av en radar när ekonomin så tillåter, samt sedvanligt underhåll som att få ner oljeutsläppet, installera belysning på fördäck och under soldäck, installera varvräknare till motorn och amperemätare till elverket, m.m.. Medlemsavgifterna ska även i fortsättningen vara 100 för enskild medlem och 150 kr för familjer. Efter årsmötet bjöds på kaffe och smörgåsar av restauratriserna Gudrun och Kerstin, därefter berättade Torsten Sundin om Dockstavarvet under mer än 100 år, och han visade också bilder på ett flertal av varvets nybyggen, från mahogny- till aluminiumarbeten. Därefter visade Anders Asplund ett bildspel med många intressanta foton från bl a Dynäs II och arbetena ombord. Som avslutning visade undertecknad en kavalkad av isbrytande bogserbåtar.

Bloggen Bloggen
 

Besök från MSB

Den 7 nov. gästade styrelsen för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) Dynäs II. Det vara bara utrymmet på båten de ville låna, mat och förfriskningar ordnade de själva. Gudrun lade ned ett stort arbete för att göra det så trivsamt som möjligt och Bengt informerade om Sandö i allmänhet och Dynäs II i synnerhet, samt uttryckte föreningens varma tack för att vi fick låna kajplatsen.
Sällskapet verkade trivas med den annorlunda miljön, och uppskattade verkligen det jobb vi lagt ned. De hoppades också få återkomma.

 

Resa till Härnösand

För att få en klar bild över statusen hos Dynäs II gjorde styrelse och båtgrupp en resa till Härnösand sön 20 okt. I strålande sol och en behaglig lätt bris åkte sällskapet söderut och anlände till till stiftsstaden kl 12,30. Allt maskinellt fungerade tillfredsställande och den varmgång i propellerlagringen som tidigare uppstått är numera
åtgärdade på bästa sätt av hrr Melander och Östman. Efter styrelsemöte i Härnösand vände Dynäs II hemåt, i samma fina väder, och även på hemvägen fungerade allt. Efter en lunch, bestående av älgköttsoppa som hr Ordf. själv tillagat, återkom vi till Sandö vid 16-tiden. Efter hemkomsten gjordes förtöjningarna vinterklara. Vi vill inte upprepa fjolårets issågning. En misslyckad säsong kan tyckas, men det goda i eländet är att Dynäs II inför nästa år är i bästa möjliga skick. Nästa år ja, då ska bl a Birger Normansällskapet celebrera Birgers 100-årsdag den 30 juni med deltagande av vår förening, och mycket annat.

 

8 nya medlemmar på resa den 15/6 2013

Lördagen den 15 juni steg 8 nya medlemmar från Stockholm ombord i DYNÄS II. De hade året innan fått Birger Normans novell "Harjakten" ur boken "Sista natten på NORDSTJERNAN" uppläst på ett av föreningens möten. Nästa möte infor­merade jag om föreningens arbete med att restaurera DYNÄS II. Flera av deltagarna framförde då önskemål om att jag skulle planlägga ett besök i Ådalen och om möjligt en resa med båten på Ångermanälven.

Fredagen den 14 juni anlände 17 personer till Frånö Hotell för inkvartering. Efter mat på Hotell Högakusten samt besök på Sandö i grått och regnigt väder så avslutades dagens övningar trots att mörkret uteblev.

På lördag var det åter solsken vilket bidrog till att visa Kramfors-nejden från sin bästa sida. Vi anlände till i Sandö strax efter kl.10.00 där Åke Öberg hälsade oss välkomna och släppte in oss genom grindarna. På båten fanns skepparen Nils Olov Melander och maskinisten Tomas Östman och vi fick ett nytt välkomnande.Först visades båten för våra damer så att de kunde åka vidare till Nordbo Gård i Ullånger. Maskinrummet var därefter fullt av de nya manliga medlemmarna för att med egna ögon se den gamla kultändaren som de endast tidigare hört
berättas om.

Skepparen beordrade start och därefter avgång för att vi i lugn takt skulle färdas i kapten Selbergs kölvatten från det att han tyckte sig ha hört Boijas kräka på Granholmen och tillbaka till Malmbergskajen.
Samtliga av de nya medlemmarna kunde sin läxa efter som de på vägen upp läst Harjakten och visste därför när vi passerade Svanösundet där Selberg signalerade för att med ekots hjälp fastställa att han gick in i
sundet.

I Öd var det lä för den NV-vinden och då gjordes ett stopp för fika innan vi gick upp till inloppet av Bollstafjärden för att kunna se Väja-fabriken och skymta lövslyet långt borta där resterna av Malmbergskajen finns. Därefter vändes åter stäven mot hemmahamnen i Sandö. Nu gick vi med vinden och det blev vindstilla och varmt ombord. Det lästes ur Bengt Westins kompendium över Ångermanälvens industrier
när man inte ansatte skepparen och maskinisten med frågor. I gruppen fanns några med marina kunskaper samt en del snickarkunniga som var intresserade av hur olika problem lösts.

Alla tyckte att de varit med om något väldigt unikt och imponerades av skepparen och maskinistens kunskaper och trevliga bemötande, så till den grad att det gjordes en insamling för att de skulle få var sin vinflaska för dryga 100-lappen inför midsommarfirandet.

Klockan 14.00 träffade vi åter våra damer i Lunde där jag berättade om Ådalshändelserna. Birger Norman fick även denna gång stå för underlaget till min berättelse. Han har enligt Roger Johansson från Malmö Högskola
som doktorerat på Ådalshändelserna skrivit den nyktraste berättelsen om vad som hände mellan den 12 och 14 maj 1931. Johanssons bok med titeln, "Kampen om historien Ådalen 31" där det mesta finns med på 500 sidor om vad som hände men varför det hände får vi nog aldrig svar på.

Jag visade platsen där de tre 17-åriga flickorna Majken, Ejra och Signe stod när de första skotten hördes. Jag berättade också om att jag nu bor granne med Signes dotter Gunborg. Kulan som dödade Ejra Söderberg gick först igenom Signes Aspholms kappärm och kappficka innan den träffade Ejra. Gunborg är gift med Lars Sundvall född och uppvuxen i Kramfors vars far var maskinist på bogserbåten BACKE.

Lördagen avslutas med ett besök på Arnold & Margits bilmuseum i Ramvik där även god mat och dryck serverades.

Vårt besök i mina gamla hemtrakter upplevdes som lyckat av alla, särskilt lördagen, "för det var ju en sån vacker dag".

 

Åtta nya medlemmar på ett bräde. Info om båten lästes noggrant. Turen på älven blev mycket uppskattad.
Gruppen gick i land på ett antal ställen, som t ex i Öd... ...och besåg man monumentet i Lunde. Hos Arnold Sundströms bilmuseum i Ramvik.
 

Årsmöte 2013

Föreningen Dynäs II hade sitt årsmöte den 12 mars 2013 i Svanö FH. Ordf. Lars Karlstedt öppnade mötet och efter en stunds tystnad för att hedra under året avlidna medlemmar, vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till att leda årsmötet valdes Kerstin Kristiansson-Karlstedt och under hennes vana händer var punkterna på dagordningen snabbt avklarade. Det blev idel omval till styrelseposterna, och de förändringar i stadgarna som styrelsen föreslagit godkändes av mötet.

Efter möte och fika berättade undertecknad om några märkesbogserare vid Norrlandskusten och Åke Öberg redogjorde för de arbeten som utförts under året, både på DYNÄS II och på kajen i Svanö. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp, vilket var något mindre än förväntat.

 

Föreningsmöte 12 november

Föreningen hade den 12 nov. medlemsmöte i Svanö Folkets hus med ca 30 närvarande medlemmar. Ordf. Lars Erik Karlstedt redovisade vad som åstadkommits, dels på och med DYNÄS II, dels göromål runt omkring som färdigställande av kaj i Svanö mm. Han aviserade också om stadgeändringar till årsmötet, då en del förlegade punkter föreslås tas bort, och att andra revideras. Kassör Gudrun kunde berätta att ekonomin är tämligen god, trots att en ny cylinder med tillbehör inköpts. Cylindern är den sista som finns att köpa, så det kan visa sig vara en bra investering. Det som återstår av årets säsong är konservering av maskinen och vinterförtöjning vid kajen på Sandö. Undertecknad visade bilder och berättade om det arbete som pågått ombord på DYNÄS II sedan 2007. Fler än 30 medlemmar har deltagit i arbetena med Arne Strinnholm och Olle Melander i spetsen, och en ganska ”risig” båt har på fem år förvandlats till en veritabel prydnad.

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 3