Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Årsmötet 2018

sdagen 15 mars 2018 hölls årsmöte på Svanö Folkets Hus. Ett 50-tal medlemmar hade kommit. Till årsmötesordförande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt och till sekreterare Åke Öberg. Årsmötesärenden gicks igenom, Johnny Jönsson invaldes i styrelsen och Åke Könberg invaldes i båtgruppen. Redaktör Bengt Westin avtackades efter många år i styrelsen. Nils Olov Melander i båtgruppen uppvaktades inför sin kommande födelsedag och alla medlemmar bjöds på tårta och kaffe. Bengt-Olof Näslund berättade om en tavla som Elisabet Hedborg, känd från tv, hade skänkt till föreningen föreställande båten Oscar II . Därefter hängdes den upp i salen. Avslutningsvis höll Bengt Westin ett intressant föredrag om museibåtar runt om i Sverige.

Senast uppdaterad 2018-04-09 14:17