Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Nyheter

Årsmöte inställt

Med anledningen av situationen gällande Coronasmittan, så har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet.

VI återkommer med nu tidpunkt för mötet när läget har stabiliserat sig.

 

Årsmöte 2019

14 mars 2019 höll Ideella Föreningen DYNÄS II årsmöte på Svanö Folkets Hus. Kerstin Kristiansson Karlstedt höll i klubban med van hand och Åke Öberg satt sekreterare. Föreningens verksamhet 2018 gicks igenom och godkändes. Val gjordes med några förändringar. Efteråt bjöds alla på kaffe och smörgåsar, tack Gudrun Caroline Laila och Susul. Sedan spelade Göran Arnoldsson " Låt spelet gå på DYNÄS II" och alla sjöng med. Kvällen avslutades med en intressant bildvisning av redaktör Bengt Westin som handlade om Svanös och Sandös historia.

Senast uppdaterad 2019-04-16 10:04
 

Årsmötet 2018

sdagen 15 mars 2018 hölls årsmöte på Svanö Folkets Hus. Ett 50-tal medlemmar hade kommit. Till årsmötesordförande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt och till sekreterare Åke Öberg. Årsmötesärenden gicks igenom, Johnny Jönsson invaldes i styrelsen och Åke Könberg invaldes i båtgruppen. Redaktör Bengt Westin avtackades efter många år i styrelsen. Nils Olov Melander i båtgruppen uppvaktades inför sin kommande födelsedag och alla medlemmar bjöds på tårta och kaffe. Bengt-Olof Näslund berättade om en tavla som Elisabet Hedborg, känd från tv, hade skänkt till föreningen föreställande båten Oscar II . Därefter hängdes den upp i salen. Avslutningsvis höll Bengt Westin ett intressant föredrag om museibåtar runt om i Sverige.

Senast uppdaterad 2018-04-09 14:17
 

Nya protokoll

Jobbet med att uppdatera hemsidan har börjat. Nu finns det några av de senaste protokollen tillgängliga under "Mötesprotokoll"

Målet är att vi så småningom skall uppdatera hemsidan löpande.

 

Ha överseende med att det kan se lite konstigt ut ibland, men vi genomgår just nu en lärande process.

Senast uppdaterad 2017-01-23 21:38
 

Kallelse till Årsmöte 2020

Torsdagen den 19 mars kl. 19.00 Svanö Folkets Hus.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för det gångna året

Fika.

 

Kallelse till Årsmöte 2019

Torsdagen den 14 mars kl. 19.00 Svanö Folkets Hus.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för det gångna året

Fika.

Senast uppdaterad 2019-04-16 10:05
 

Protokoll från Årsmötet

Årsmötesprotokoll

Protokollet finns nu att läsa på hemsidan under mötesprotokoll

Senast uppdaterad 2018-04-09 08:59