Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Nyheter

Årsmöte 2017

Svanö folkets hus den 28 februari kl. 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Fika

Verksamhetsberättelse kommer snart

Senast uppdaterad 2017-01-23 21:22
 

Nya protokoll

Jobbet med att uppdatera hemsidan har börjat. Nu finns det några av de senaste protokollen tillgängliga under "Mötesprotokoll"

Målet är att vi så småningom skall uppdatera hemsidan löpande.

 

Ha överseende med att det kan se lite konstigt ut ibland, men vi genomgår just nu en lärande process.

Senast uppdaterad 2017-01-23 21:38